Disclaimer

Gebruik van deze website

Op QuoVide.com vind je informatie van Quo Vide BV met als doel je te informeren over onze diensten en producten. 

Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Quo Vide neemt zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van deze website en maakt daarbij gebruik van bronnen die we betrouwbaar vinden. Toch kan Quo Vide niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. 

Quo Vide garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Quo Vide wijst iedere aansprakelijkheid over de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Voorwaarden

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Bij tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten, diensten, de informatie op deze website en deze disclaimer, prevaleren de algemene voorwaarden.

Informatie van derden

Wanneer we op deze website doorverwijzen of informatie van derden weergeven, betekent dit niet dat de op of via deze websites van derden aangeboden producten of diensten door Quo Vide worden aanbevolen. Ook aanvaarden we geen enkele aansprakelijkeheid en verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Informatie (her)gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten over alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten uitsluitend bij Quo Vide. 

De gebruikte afbeeldingen zijn of door onszelf gemaakt of van Splash.com. De iconen zijn van Font Awesome (wij sponsoren Font Awesome).  

Wijzigingen

Quo Vide behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, altijd te wijzigen zonder hiervan verdere aankondiging te doen. 

Toepasselijk recht

Op deze websites en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen over deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Voor vragen

Voor vragen over content, gebruikte afbeeldingen of andere zaken, kan je met ons contact opnemen.