AMR Connect

AMR wil continu werken aan verbeteringen om medisch research mogelijk te maken. En daarvoor is samenwerken en toegang tot elkaars kennis van belang.