Privacy Statement

We hechten waarde aan de bescherming van jouw en onze privacy. We hanteren heldere en eenvoudige privacy regels voor onze klanten en sollicitanten.

Verwerken van gegevens

Quo Vide houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG. Dat betekent dat wij in geval we informatie vastleggen rekening houden met de volgende zaken:

 • Jouw persoonsgegevens zullen we alleen verwerken met het doel waarvoor dit bestemd is.
 • Verwerking van gegevens blijft beperkt tot een minimum. We slaan alleen dat op wat nodig is, of verplicht wordt door de overheid.
 • Je verstrekt ons deze gegevens zelf of we hebben uitdrukkelijke toestemming om je gegevens te verwerken.
 • Alle gegevens worden op een passende beveiligde manier opgeslagen
 • We geven nooit gegevens door aan derden, tenzij dit door een officiële overheidsinstantie wordt gevraagd.

Informatie die we vastleggen

Quo Vide doet vooral dienstverlingen in de groot-zakelijke markt. Hierbij leggen we informatie vast over de organisatie en de contactpersonen. En ook hier leggen we het minimale aan gegevens vast, waaronder:

 • Organisatienaam
 • Factuuradres
 • Bezoekadres
 • Kamer van koophandelnummer
 • BTW nummer
 • Contactpersoon (voornaam, achternaam)
 • E-mail contactpersoon
 • Telefoonnummer contactpersoon

Doel

Deze gegevens leggen we vast met als doel:

 • Om onze producten en diensten te leveren.
 • Om projecten gezamenlijk uit te voeren
 • Om support te leveren
 • Om voorstellen en offertes uit te brengen
 • Om de betalingen af te handelen

Verstrekking aan derden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij wettelijk verplicht en toegestaan is. Denk hierbij aan de verplichte uitwisseling van informatie met de belastingdienst.

Verwerken van gegevens

Stel je soliciteert bij ons dan verzamelen we de volgende gegevens:

 • Voornaam en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Mobiele nummer
 • E-mailadres
 • CV
 • Eventuele referenties (contactpersooon, email of telefoonnummer)

Doel

Het doel is natuurlijk om bij ons te komen werken en om het sollicitatieproces te doorlopen. Indien je geen collega wordt, verwijderen we al je gegevens.

Verstrekking aan derden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld in het kader van een onderzoek door politie, justitie of belastingdienst. Maar ook dan zullen wij jou daarvan op de hoogte brengen.

Bewaartermijn

Quo Vide bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

We hebben een Informatie beveiligingsbeleid. We doen er alles aan om jouw gegevens met passende maatregelen te beveiligen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging.

Jouw rechten

Je hebt het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens en informatie. Uiteraard vragen we om je logischerwijs te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan je verzoek. We zullen ieder verzoek honoreren op voorwaarde dat deze niet tegen de wet is.

Klachten

Mocht je klachten hebben over de verwerking van informatie door ons, dan kan je natuurlijk direct contact opnemen via telefoon of email. Je hebt ook het recht om een klacht direct in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Een Nederlandse toezichthouder op het gebied van privacy.

Wijzigingen

Veranderingen en ontwikkelingen gaan snel, ook op regelgeving gebied kunnen zaken veranderen. In dat geval zullen we dit Privacy Statement aanpassen. Check dus regelmatig deze pagina.

Versie 1.2 - 20 januari 2020

Laatste controle - 20 juli 2020

Voor vragen

Mocht je vragen hebben over onze Privacy Statement of inzicht willen hebben in de informatie die we over jou hebben? Neem gerust even contact met ons op.